Στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας έχει διαβιβασθεί από τη Δ/νση Περιβ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με το υπ’ αριθ. 2294/25-07-2011 έγγραφό της, για γνωμοδότηση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τα παρακάτω στοιχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2011 / ΩΡΑ: 08:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ANAKOINΩΣΗ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,8
MW (8 x 0,85 ΜW) της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.» στη θέση «Λουπουνάρια» των Τ.Κ.
Γερονθρών & Νιάτων του Δήμου Ευρώτα του νομού Λακωνίας»