Με την από 11-07-2011 Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ. 1061/23-06-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2011 / ΩΡΑ: 11:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 1,9MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «AMERESCO A.E.» που βρίσκεται εντός δασικής έκτασης, εκτόςορίων οικισμού, στη θέση «Ανάληψη» της Τ.Κ. Γκοριτσάς της Δ.Ε. Θεραπνών του Δ.Σπάρτης της Π.Ε. Λακωνίας. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ