Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/08/2011 / ΩΡΑ: 09:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης υδρευτικής χρήσης
εντός οικοπέδου επιφανείας 4.508 m2 που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση
Βερβερόντα της Δ.Κ. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας (πρώην Δήμος Κρανιδίου),
προκειμένου να καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες της οικίας της (738m3 /έτος)

Δείτε την Ανακοίνωση …

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/tokas.pdf