Πίνακας Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 26/7/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/08/2011 / ΩΡΑ: 11:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ