Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2011 / ΩΡΑ: 10:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Αντίγραφο του εγγράφου δημοσίευσης στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωαπαϊκής Ένωσης
http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/aporimataee.pdf

Δείτε εδώ την ανάρτηση του Σχεδίου Προκήρυξης στην Εφημερίδα της ΕΕ:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281219-2011:TEXT:EL:HTML&src=0