Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Π.Ε. Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2011 / ΩΡΑ: 12:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε την απόφαση.
Ανανέωση (παράταση ισχύος) –τροποποίηση (λόγω μηχανολογικής επέκτασης) της υπ.αριθμ. 932/ 3-2-2006 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με θέμα έγκριση περιβαλλοντικών όρων των ψυκτικών θαλάμων ιδι-οκτησίας ΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στην θέση ΛΑΛΙΩΤΗ Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Νομού Κορινθίας