Έγκριση της "Στρατηγικής Μελέτης Περιβάλλοντικών Επιπτώσεων"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2011 / ΩΡΑ: 11:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Έγκριση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβάλλοντος Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Κατευάστε το αρχείο

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/APOFASH-SMPE_DIAYGEIA.pdf