Κατεπείγουσα Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/9/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/09/2011 / ΩΡΑ: 16:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ