Με την υπ’ αριθ. 1754/04-08-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/09/2011 / ΩΡΑ: 14:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος, συμπλήρωση (επικαιροποίηση) με πρόσθετους όρους και τροποποίηση της υπ’ αρ. 3691/27-06-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας ως προς την αλλαγή επωνυμίας φορέα από Λιναρδάκης Βασίλειος σε «ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ