Με την υπ’ αριθ. 1782/30.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/09/2011 / ΩΡΑ: 14:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος των υπ’ αρ. πρωτ. 4160/21.10.2003 και 3274/14.07.2009 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρονται στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ελαιουργείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγγελώνας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ