Με την υπ’ αριθ. 3808/25.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2011 / ΩΡΑ: 11:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας εκατόν ογδόντα (180) αιγών μη μονίμως σταυλισμένων (ενήλικα ζώα με τα παράγωγα τους ηλικίας κάτω των δύο μηνών) και δέκα (10) αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγα τους ([8,6] ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Μαυροδάκου Γεωργίου

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ