Με την υπ’ αριθ. 4302/24.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2011 / ΩΡΑ: 11:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:. Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 6187/01-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,974MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΕΡΓΟΝ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ