Με την υπ’ αριθ. 4308/17-08-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2011 / ΩΡΑ: 13:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3003/28-06-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,384MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΑΡΙΔΟΣ Ο.Ε.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ