Με την υπ’ αριθ. 4318/30.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2011 / ΩΡΑ: 11:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Ονομασία – Είδος έργου:  Τροποποίηση, επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων όρων) και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 6074/27.10.2009 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά στο έργο : Ίδρυση και λειτουργία αυτόματου πλυντηρίου – στεγνωτηρίου αυτοκινήτων της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Ι. Σκάγκου Ο.Ε.»,

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ