Μελέτη ΠΕΣΔΑ (κείμενα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2011 / ΩΡΑ: 13:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/PERIEXOMENA.pdf

Κατεβάστε τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/TIMETABLE_PESDA_v2.pdf

Κατεβάστε το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΣΔΑ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-1.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο Ι

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-2.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙΙ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-3.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙΙΙ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-4.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο ΙV

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-5.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο V

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-6.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο VΙ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-7.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο VΙI

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-8.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο VΙII

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-9.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο IX

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-10.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο X

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-11.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο XI

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/kef-12.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο XII

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/PARARTHMA-I.pdf

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/PARARTHMA-II.pdf

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/PARARTHMA-III.pdf

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/ESWFYLLA.pdf

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7