Δημόσια Διαβούλευση για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2011 / ΩΡΑ: 10:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A-ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με την προκαταρκτική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος διαβούλευσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εκκινεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Ο κύκλος που έκλεισε ξεκίνησε πριν από έναν περίπου χρόνο όταν παρουσιάστηκε το πρόγραμμά μας που γρήγορα υιοθετήθηκε και επιδοκιμάστηκε από τους Πολίτες της Πελοποννήσου. Με την ανάληψη των καθηκόντων της αιρετής Περιφέρειας το σχέδιο ετέθη σε διαβούλευση με τους δήμαρχους και εξασφαλίσθηκε η μέγιστη δυνατή συναίνεση στις αρχές, τους στόχους και τα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωσή του.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπου ετέθησαν και επιλύθηκαν σημαντικά θέματα και αφού αναγνωρίστηκε η αποτελεσματικότητα του σχεδίου αυτού, ανατέθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η επίλυση του θέματος.
Παράλληλα η Περιφέρεια Πελοποννήσου έθεσε στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαντικά τεχνικά θέματα που είχαν προκύψει και από κοινού κατέληξαν στον τρόπο επίλυσης.

Τέλος από την 1η Ιουλίου η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και οι άλλες Περιφέρειες της χώρας, απέκτησε και το χρηματοδοτικό εργαλείο (ΕΣΠΑ) αλλά και τις τεχνικές υπηρεσίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου η Περιφέρεια εκκινεί με τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον δεύτερο κύκλο, δηλαδή την επιλογή του αναδόχου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Ο δεύτερος κύκλος συνεχίζεται με την συλλογή παρατηρήσεων επί της προκαταρκτικής προκήρυξης από όλους τους ενδιαφερόμενους για ένα μήνα (έως τις 10 Οκτωβρίου 2011) ώστε να βελτιωθεί όπου απαιτείται (κατανομή ευθυνών, τεχνικά θέματα, χρονοδιαγράμματα, διασφαλίσεις, κ.α.), συνεχίζεται με την οριστική προκήρυξη τρεις εβδομάδες μετά (31 Οκτωβρίου 2011) και ολοκληρώνεται με την επιλογή του αναδόχου (δεύτερο εξάμηνο 2012).

Μπορείτε να καταθέσετε την άποψη σας, τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας χρησιμοποιώντας το μηχανισμό των σχολίων παρακάτω.