Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (δύο μηνών) στη Π.Ε. Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/09/2011 / ΩΡΑ: 08:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ