Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κείμενα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2011 / ΩΡΑ: 11:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Κεφάλαια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κατεβάστε όλα τα αρχεία σε συμπιεσμένη μορφή

Κατεβάστε όλους του χάρτες σε συμπιεσμένη μορφή

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/periexomena-SMPE.pdf

Κατεβάστε το αρχείο με τα Περιεχόμενα

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_1.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 1

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_2.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 2

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_3.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 3

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_4.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 4

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_5.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 5

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_6.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 6

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_7.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 7

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_8.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 8

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_9.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 9

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_10.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 10

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/KEF_11.pdf

Κατεβάστε το Κεφάλαιο 11

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/parartimaΙ.pdf

Κατεβάστε το Παράρτημα Ι

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/parartimaΙΙ1.pdf

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/parartimaΙΙΙ.pdf

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙΙ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/parartimaIV.pdf

Κατεβάστε το Παράρτημα IV

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/parartimaV.pdf

Κατεβάστε το Παράρτημα V

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/09/xada_parartimaΙΙ.pdf

Κατεβάστε το ΧΑΔΑ Παράρτημα ΙΙ