«Περιβάλλον και αειφορία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου»: Πρόσκληση για την 6η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 17 Οκτωβρίου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2011 / ΩΡΑ: 13:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ