Ανώτατη τιμή κατανάλωσης σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα η οποία ισχύει από 15/10/2011 και ώρα 00:01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/10/2011 / ΩΡΑ: 17:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι με την αριθ. Α3- 973/14-10-2011 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επεβλήθη Ανώτατη τιμή κατανάλωσης σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα η οποία ισχύει από 15/10/2011 και ώρα 00:01.

 

Για τον Νομό Αρκαδίας η ανώτατη τιμή πώλησης στους καταναλωτές (ΑΤΚ) ορίζεται για τα πετρελαιοειδή προϊόντα Αμόλυβδης, super και πετρελαίου κίνησης ως εξής:

 

Αμόλυβδη 95                          1,696

Αμόλυβδη 97                          1,762

Αμόλυβδη 100                        1,855

Super                                      1,773

Πετρέλαιο κίνησης               1,491

 

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

 

Ο Διευθυντής Δ/νσης Ανάπτυξης

Αριστομένης Τσουραπάς