Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2011 / ΩΡΑ: 15:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ