Με την από 27-09-2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αρίθ. 4120/19.09.2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2011 / ΩΡΑ: 13:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Τροποποίηση της από 07-08-2009 Ορθής Επανάληψης της υπ’ αριθμ. 2177/03-06-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.