Με την υπ΄ αριθ. 1842/06-10-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το έργο της 3ης Υποκατηγορίας με τα παρακάτω στοιχεία κατατάχθηκε στην 4η Υποκατηγορία της Β΄ Κατηγορίας:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2011 / ΩΡΑ: 11:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Φ/Β σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 99,66 KWp φερόμενης ιδιοκτησίας Μανωλάκου Μιχαήλ του Κων/νου που βρίσκεται στη θέση «ΤΣΑΜΑΛΗ ή ΤΟΥΡΚΑ ΠΑΣΤΕΛΗ»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ