Με την υπ’ αριθ. 1936/27-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2011 / ΩΡΑ: 08:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση, ανανέωση και επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 5516/17.7.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην ίδρυση και στην λειτουργία ελαιοτριβείου και μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου, ιδιοκτησίας Πέτρου Κορμπάκη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ