Με την υπ’ αριθ. 2098/29-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2011 / ΩΡΑ: 08:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:. Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος, επιβολή πρόσθετων μέτρων και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 8271/06/22-03-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά στην λειτουργία υφιστάμενου ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας «Αγροτικού Συνεταιρισμού Φοινικίου»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ