Με την υπ’ αριθ. 2190/05-10-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2011 / ΩΡΑ: 08:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση νέου τυποποιητηρίου ελαιολάδου και ξυδιού ιδιοκτησίας της εταιρείας ««ΑΡΩΓΟΣ» – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ