Με την υπ’ αρίθ. 4249/27.09.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2011 / ΩΡΑ: 13:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας:. Τροποποίηση, ανανέωση και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 7103/18-01-2005 Απόφασης του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ