Με την υπ’ αριθ. 4523/30.08.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2011 / ΩΡΑ: 14:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Λειτουργία υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησία της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ