Με την υπ’ αρίθ. 4600/08.09.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2011 / ΩΡΑ: 13:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του κ. Σταματάκου Γρηγόρη του Κωνσταντίνου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ