Με την υπ’ αριθ. οικ. 4735/08.09.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/10/2011 / ΩΡΑ: 08:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς υδρευτικού νερού κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου μήκους 5.892,00 μέτρων περίπου, οι οποίοι θα  χρησιμοποιηθούν για την ύδρευση των ≤104 κατοίκων του οικισμού «Λιαντίνα» της Τ.Κ. Πολοβίτσης (τέως Τ.Δ. Πολοβίτσης του Δήμου Φάριδος) και των ≤508 κατοίκων της Τ.Κ. Ποταμιάς της Δ.Ε. Φάριδος (τέως Τ.Δ. Ποταμιάς του Δήμου Φάριδος) του Δήμου Σπάρτης, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σπάρτης.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ