Με την υπ’ αριθ. οικ. 4736/08.09.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/10/2011 / ΩΡΑ: 09:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Κατασκευή υπόγειου αγωγού μεταφοράς υδρευτικού νερού κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου μήκους 1.098,00 μέτρων περίπου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση των ≤30 κατοίκων της Τ.Κ. Πολοβίτσης της Δ.Ε. Φάριδος (τέως Τ.Δ. Πολοβίτσης του Δήμου Φάριδος) του Δήμου Σπάρτης, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σπάρτης.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ