Με την υπ’ αριθ. οικ. οικ. 5101/28.09.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2011 / ΩΡΑ: 14:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία νέου ξυλουργικού εργαστηρίου κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομή και επίπλων ιδιοκτησίας Ασημακόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ