ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2011 / ΩΡΑ: 11:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων , ετήσιας δυναμικότητας 1.080 τόνων , σε θαλάσσια έκταση 25 στρεμμάτων , στη θέση <>,
Νέας Επιδαύρου , Δήμου Επιδαύρου , Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος ,( σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και ΥΠ.Α.Α.Τ.)

Δείτε την Ανακοίνωση
http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/papargiris2.pdf