ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2011 / ΩΡΑ: 12:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου/δραστηριότητας: “Λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων – ηλεκτρολογείο –τοποθέτησης επισκευής και συντήρησης συστημάτων αερίων καυσίμων για κίνηση στην θέση Άγιος Γεράσιμος Δ.Δ.Λεχαιου, Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων”. Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: “ΜΑΡΑΣ –ΜΠΟΖΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.“

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/ΜΑΡΑΣ-ΜΠΟΖΙΚΗΣ.pdf