ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2011 / ΩΡΑ: 12:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κοινή Απόφαση ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου/δραστηριότητας: «Κατασκευή και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)ισχύος 7,5 MWστη θέση «Μακρυα Ράχη – Παναγία Πραθι – Βράχος Μονής» του Δήμου Λουτρακιου – Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας».Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο.Ε.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΙΟΛΙΚΗ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-Ο.Ε..pdf