ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2011 / ΩΡΑ: 08:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβίβαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ.Ελλάδος και Ιονίου για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διαδικτύωση αγωγών ύδρευσης Δ. Κορινθίων». Φορέας υλοποίησης του έργου/λειτουργίας της δραστηριότητας: Δήμος Κορινθίων

ΔEITE THN ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/10/ΔΗΜΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf