Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/10/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/10/2011 / ΩΡΑ: 15:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ