Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2011 / ΩΡΑ: 13:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ