Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/10/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2011 / ΩΡΑ: 08:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ