Ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2011 / ΩΡΑ: 13:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 796/13-10-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α5 Ν.ΤΙΡΥΝΘΑΣ –ΑΓ.ΑΔΡΙΑΝΟΥ –
Ν.ΡΟΕΙΝΟΥ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»,Χρήσης: 2011,με προϋπολογισμό:55.000,00€.

Δείτε την Ανακοίνωση …

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/antlio.pdf