Ανακοίνωση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/11/2011 / ΩΡΑ: 13:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 795/13-10-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»,Χρήσης: 2011,με προϋπολογισμό:73.800,00 €.

Δείτε την Ανακοίνωση …

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2011/11/hlektro.pdf