ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2011 / ΩΡΑ: 14:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Περιβαλλοντική αδειοδότηση Μονάδας Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Α.Ε.Κ.Κ., ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ