Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/11/2011 / ΩΡΑ: 19:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου ««Αποχέτευση λυμάτων ΔΕΥΑΝ- Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου λυμάτων Δ.Δ. Λευκακίων – Πυργιώτικων – Εξώστη» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22  του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.091.000,00 €.

 

Η  πράξη  έχει  σαν στόχο την επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης των λυμάτων των Δ.Δ. Λευκακίων – Πυργιώτικων και Εξώστη του Δήμου Ναυπλίου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου συνολικού μήκους 4.5 χιλιομέτρων καθώς και ενός αντλιοστασίου.

 

Τα κυριότερα οφέλη από την κατασκευή του έργου θα είναι¨

          Η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος(επιφανειακά και υπόγεια νερά), από αστική ρύπανση.

          Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.