Με την υπ’ αριθ. 3286/07.11.2011απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/11/2011 / ΩΡΑ: 12:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης φερόμενης ιδιοκτησίας Μεϊμέτη Γεωργίου του Ιωάννη, η οποία θα ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 19.606,68μ2 (9.500,00μ2 με ελαιόδενδρα και 10.000,00μ2 με κηπευτικά) στη θέση «Άγιος Αδιάκοπος – Κατούνα – Χούνη», εκτός των ορίων του οικισμού «Κάμπος» της Τ.Κ. Κάμπου της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας Νομού Λακωνίας.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ