Με την υπ’ αριθ. 4902/13.10.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2011 / ΩΡΑ: 12:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος και τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. Π-2491/27.07.1994 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για συνεργείο αυτοκινήτων του Παναγιώτη Θεοδωρακάκου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ