Με την υπ’ αριθ. 495/04.10.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2011 / ΩΡΑ: 13:33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία υφιστάμενης μικτής κτηνοτροφικής μονάδας,ιδιοκτησίας Μαυροδάκου Στυλιανού του Δημητρίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ