Με την υπ’ αριθ. 5238/13.10.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2011 / ΩΡΑ: 12:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,66kW φερόμενης ιδιοκτησίας κου Μπουγάδη Χρήστου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ