Με την υπ’ αριθ. 5255/07.11.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/11/2011 / ΩΡΑ: 12:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση και επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων μέτρων) της υπ’ αρ. πρωτ. 2639/30.04.2010 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας η οποία αναφέρεται στο έργο: «Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 20.000m2 περίπου με εσπεριδοειδή φερόμενης ιδιοκτησίας Πούλου Ελένης συζύγου Δημητρίου (εκπροσώπου αρδευτικής ομάδας) το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αγριλίτσα» εκτός των ορίων του οικισμού «Αμπελοχώρι» του Τ.Δ. Γράμμουσας του Δήμου Σκάλας (νυν Τ.Κ. Γραμμούσης, Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα) – Νομού Λακωνίας, κατασκευή υπόγειου αγωγού μεταφοράς αρδευτικού νερού κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου μήκους 550 μέτρων περίπου και κατασκευή οικίσκου (αντλιοστασίου) εμβαδού <10m2 για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας 37.498m2 με εσπεριδοειδή, ως προς το βάθος της υπό ανόρυξη γεώτρησης.»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ