Με την υπ’ αριθ. 5344/16.11.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2011 / ΩΡΑ: 11:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση και επικαιροποίηση (επιβολή πρόσθετων μέτρων) της υπ’ αρ. πρωτ. 3654/09.06.2009 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Λακωνίας η οποία αναφέρεται στο έργο: «Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (αντικατάσταση υφιστάμενης) σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 10,00m2 περίπου φερόμενης ιδιοκτησίας Χαραμή Γεωργίου του Χρήστου και Χαραμή Θεοδώρου του Χρήστου (εκπρόσωπος αρδευτικής ομάδας).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ