Με την υπ’ αρίθ. 5877/07.11.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2011 / ΩΡΑ: 13:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος δραστηριότητας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας Ρωμαίου Αθανάσιου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ